Yhteiskuntatutkimuksen tohtoriohjelma

Esittely

Yhteiskuntatutkimuksen tohtorikoulutusohjelma on yhteinen nuorisotutkimuksen, sosiologian, sosiaalipsykologian, sosiaaliantropologian, sosiaalipolitiikan, sukupuolentutkimuksen ja sosiaalityön oppiaineille sekä rauhan- ja konfliktintutkimuksen tutkimusalalle.

Tohtoriopintojen tavoitteena on antaa väitöskirjatutkijalle valmiudet toimia menestyksekkäästi sekä akateemisissa tutkijan ja opettajan, että muissa asiantuntijatehtävissä yhteiskunnassa. Väitöskirjatutkijan tulee perehtyä syvällisesti omaan erityisalaansa, mutta hankkia myös laaja näkemys omasta oppialasta yleisemmin. Opintojen tavoitteena on tieteellisen ajattelun omaksuminen ja hyvän tieteellisen toimintatavan sisäistäminen sekä monipuolisten tutkijan taitojen hallitseminen.

Yhteiskuntatutkimuksen tohtoriohjelman vastuuprofessori on professori Johanna Ruusuvuori (johanna.ruusuvuori@uta.fi)

Valmistuneet väitöskirjat tiedekunnasta:

02 hattu netti.jpg

Lisätiedot

Jos olet kiinnostunut hakemaan yhteiskuntatutkimuksen tohtoriohjelmaan, pääset tutustumaan valintaperusteisiin Opiskelijaksi sivuilla.

Opinto-opas

Opiskelun opas

Tiedekuntakohtaiset yleiset määräykset ja lomakkeet

Yhteystiedot

Postiosoite:
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
33014 Tampereen yliopisto

Toimiston käyntiosoite:
Kalevantie 5, Tampere
Linna-rakennus
huone: LINNA, 6 krs., 6055
sähköposti: socdoc(at)uta.fi