Yhteiskunta-tutkimuksen tutkinto-ohjelma

Esittely

 

Tervetuloa yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman verkkosivuille. Tutkinto-ohjelmassa ovat mukana sosiaalipolitiikan, sosiaalipsykologian, sosiologian, sukupuolentutkimuksen, sosiaaliantropologian sekä nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen oppiaineet. Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma antaa tutkinto-opetusta Tampereella ja Porissa.

Tutkinto-ohjelma on Suomen monipuolisin yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma. Se mahdollistaa opiskelijalle useita sisällöiltään erityyppisiä opintopolkuja, joiden peruspilareina toimivat yhteisten opintojaksojen lisäksi ohjelman toisiinsa limittyvät opintosuunnat:

  • Sosiaalipolitiikka (Tampere ja Pori) tutkii hyvinvointia muuttuvassa maailmassa. Opiskelijana perehdyt sosiaalipolitiikan käytäntöihin, sosiaalisiin riskeihin ja eriarvoisuuden kysymyksiin yhteiskunnan rakenteiden ja arkielämän näkökulmista.
  • Sosiaalipsykologia (Tampere) tutkii ihmisten välisen vuorovaikutuksen ja ryhmätoiminnan säännönmukaisuuksia. Opiskelijana perehdyt yksilöiden ja yhteisöjen vuorovaikutuksen edellytyksiin ja jännitteisiin sekä tapoihin, joilla ihminen merkityksellistää ympäristöään.
  • Sosiologia (Tampere ja Pori) tutkii yhteiskuntaa, instituutioita, ryhmiä ja kulttuureita. Opiskelijana perehdyt yhteiskunnan toimintaan arkipäivän ongelmista elämän kulkuun ja yhteiskunnallisiin rakennemuutoksiin.
  • Nuorisotyö ja nuorisotutkimus (Tampere) tutkii nuoruutta, nuoria ja nuorisotyötä yhteiskunnallisena, kulttuurisena ja yksilöllisenä ilmiönä. Opiskelijana erikoistut nuoriin ja nuoruuteen liittyvien kysymysten sekä nuorisotyön asiantuntijaksi.
  • Sosiaaliantropologia (Tampere) tutkii yhteiskunnan kulttuurisia ulottuvuuksia ja maailman kulttuurista moninaisuutta. Opiskelijana erikoistut kulttuuristen kohtaamisten ja ylirajaisten sosiaalisten prosessien aihepiireihin.
  • Sukupuolentutkimus (Tampere) tutkii, kuinka sukupuoli ja seksuaalisuus järjestävät yhteiskunnallisia eroja, arkielämää, vuorovaikutusta ja yhteiskunnallisen tiedon muodostumista. Opiskelijana erikoistut yhteiskunnallisen tasa-arvon kysymyksiin.

Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman piiriin kuuluvista oppiaineista työllistytään asiantuntija- ja johtotehtäviin. Tutkinto-ohjelman opiskelijat työllistyvät yhteiskunta- ja kulttuuritieteellistä asiantuntemusta edellyttäviin tehtäviin tutkimuksen, hallinnon, suunnittelun, kehittämisen, johtamisen, opetuksen ja viestinnän parissa valtion, elinkeinoelämän, kuntien ja kansalaisjärjestöjen palvelukseen. Yliopiston työelämäpalveluiden uraseurannan kyselytutkimusten perusteella valmistuneet työllistyvät yleensä tutkintoa vastaaviin tehtäviin. Työnimikkeistä yleisin on tutkijan nimike, mutta useimmat valmistuneet työllistyvät erilaisiin hallinto-, suunnittelu- ja kehitystehtäviin.

Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman tutkinto-ohjelmavastaavana toimii Marko Salonen ja ohjausvastaavina Johanna Elo (Tampere) sekä Eriikka Oinonen (Pori).

 

 

 

Lisätiedot

Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman henkilökunnan ja opiskelijoiden haastatteluja

Tule opiskelemaan yhteiskuntatutkimusta! Valintaperusteet vuodelle 2018:

Opintojen aloitus ja suunnittelu

Opintojen suorittaminen ja opiskelukäytännöt

Opintoihin liittyvät ohjeet on koottu opiskelun oppaaseen. Sieltä löytyvät mm.

Valmistuminen

Avoin yliopisto-opiskelu

Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman tarjonta avoimessa yliopistossa (ks. sosiaalitieteiden opinnot Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opetuksen alta)

Tutkimus

 

 

Yhteystiedot

Opetus- ja tutkimushenkilökunnan yhteystiedot (Tampere)

Henkilökunnan yhteystiedot (Pori)

Yhteiskuntatieteieden tiedekunnan opintopalveluiden henkilökunnan yhteystiedot