Viestinnän, median ja teatterin tohtoriohjelma

Esittely

Viestinnän, median ja teatterin tohtoriohjelmassa koulutetaan korkeatasoisia joukkoviestinnän ja journalismin, musiikintutkimuksen, puheviestinnän, teatterin ja draaman tutkimuksen sekä teatterityön asiantuntijoita ja tutkijoita. Näitä aloja yhdistää todellisuuden tutkiminen ja esitysten rakentaminen tuosta todellisuudesta, ammattien julkinen luonne ja niihin liittyvä konkreettinen taitoulottuvuus, yhteiskunnallisuus sekä viestinnän ymmärtäminen merkitysten näkökulmasta: kuvina, sanoina ja tarinoina.

Tohtoriohjelma on Suomessa ainutlaatuinen, sillä eri oppiaineiden syvällisen ja laaja-alaisen tuntemuksen lisäksi koulutus pyrkii tohtoriohjelman eri oppiaineiden välisiin dialogeihin. Tohtorikoulutuksen keskeisenä tavoitteena on yhdistää uutta luovilla tavoilla toisiinsa teoreettista kunnianhimoisuutta ja käytäntöpohjaista tutkimusta.

Tohtoriohjelman mukaisen tohtorin tutkinnon tavoitteena on kouluttaa tieteellisiä ja ammatillisia asiantuntijoita, joilla on edellytykset toimia vaativissa yliopistollisissa tutkimus- ja opetustehtävissä ja myös syvällistä tieteenalan teoreettis-metodista taitoa vaativissa muissa yhteiskunnan asiantuntijatehtävissä, kuten sekä julkisissa että yksityisissä organisaatioissa, korkeakouluhallinnossa, kulttuuri-, taide- ja tiedehallinnossa.

Tohtoriohjelman vastuuprofessori on professori Mikko Lehtonen (mikko.s.lehtonen @ staff.uta.fi).

Valmistuneet väitöskirjat:

Lisätiedot

Jos olet kiinnostunut hakemaan viestinnän, median ja teatterin tohtoriohjelmaan, pääset tutustumaan valintaperusteisiin opiskelijaksi-sivuilla.

Yhteystiedot

Postiosoite:
Viestintätieteiden tiedekunta
33014 Tampereen yliopisto

Toimiston käyntiosoite:
Åkerlundinkatu 5, Tampere
Linna-rakennus, 2. kerros
huone: VIRTA 248
sähköposti: coms.info(at)uta.fi