Vastuullisen liiketoiminnan maisteriohjelma

Esittely

Vastuullisen liiketoiminnan maisteriohjelma antaa laaja-alaisen ymmärryksen liiketoiminnasta ja siihen liittyvistä vastuullisuusnäkökulmista sekä haastaa opiskelijoita analysoimaan yritysten roolia yhteiskunnan hyvinvoinnin tuottamisessa. Opinnoissa käytetään monipuolisia opiskelumenetelmiä, ja kiinteät kontaktit yrityselämään linkittävät opinnot vahvasti ajankohtaiseen käytäntöön. Opinnoissa korostuu analyyttinen ajattelu ja uusien näkökulmien löytäminen.

Vastuullisen liiketoiminnan koulutusohjelma on maisteriohjelma, johon hakeudutaan soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon jälkeen. Vastuullisen liiketoiminnan opiskelijat saavat erinomaiset taidot tunnistaa, kehittää ja tutkia yritysvastuuseen liittyviä ilmiöitä. Vastuullisen liiketoiminnan opinnot tarjoavat alustan, johon opiskelijan on mahdollista luoda omaa mielenkiintoaan tukeva suuntautuminen. Opiskelijat voivat valita opintojensa painotuksen esimerkiksi yhteiskunta- ja ympäristövastuun, yhteiskuntavastuuraportoinnin ja yhteiskunnallisen laskentatoimen tai vastuullisen johtamisen näkökulmista.

Vastuullisen liiketoiminnan opiskelijat valmistuvat asiantuntijoiksi ja tutkijoiksi erilaisiin yritys- ja yhteiskuntavastuutehtäviin. Liiketoiminnan ja organisaatioiden asiantuntijoilta vaaditaan yhä parempaa yritysvastuun ymmärrystä. Vastuullisen liiketoiminnan osaamiselle on kysyntää organisaatioiden yhteiskuntavastuu-, ympäristö-, henkilöstö- ja viestintäyksiköissä sekä taloushallinnossa. Tutkinto-ohjelmasta valmistuneilla on erinomaiset taidot soveltaa tieteellistä tietoa erilaisissa konteksteissa ja hakeutua tohtoriopintoihin.

Tutkimus

RESPMAN Responsible Management Research Group tutkii liiketoiminnan, yhteiskunnan ja luonnonympäristön suhteita. Tutkimuksessa hyödynnetään esimerkiksi vastuullisen johtamisen, liiketoiminnan etiikan, sidosryhmäsuhteiden, yhteiskunnallisen laskentatoimen ja kestävän kehityksen näkökulmia.

Lisätiedot

Oppaat ja ohjeet

Opiskelijaksi Vastuullisen liiketoiminnan maisteriohjelmaan?

Lisätietoja maisteriohjelmaan hakeutumisesta löytyy Tampereen yliopiston opiskelijaksi-sivuilta:

Vastuullista liiketoimintaa voi opiskelilla myös avoimessa yliopistossa:

Tutustu ainejärjestötoimintaan

 

 

Yhteystiedot

Vastuullisen liiketoiminnan opetushenkilökunta

Opintokoordinaattori

Postiosoite:
Johtamiskorkeakoulu (JKK)
33014  TAMPEREEN YLIOPISTO

Käyntiosoite:
Kanslerinrinne 1 (Pinni A)