Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma

Esittely

Digitalisaatio muokkaa modernia yhteiskuntaa kiihtyvällä nopeudella ja perusteellisemmin kuin osaamme ennustaa. Hoivarobotit, itseohjaavat autot ja muuttuneet kaupankäynti- ja asiointitavat ovat jo nykypäivää, some on muuttanut ihmisten arkipäivän rutiineja, mutta tulevaisuuden muutokset ovat varmasti vielä suurempia. Kaikkien näiden takana on tietotekninen kehitys

Tietojenkäsittelytieteistä onkin tullut yksi perustieteistä. Keskeisiä kysymyksiä ovat esimerkiksi seuraavat: miten tietoa tulisi tallentaa ja järjestää, miten tietoa käsitellään, millaisia ohjelmointimenetelmiä on tarjolla ja kuinka suuria tietomassoja hallitaan ja miten ihmisen ja teknologian välinen vuorovaikutus toimii parhaiten.

Tietojenkäsittelytieteiden opinnot antavat laaja-alaiset valmiudet sijoittua monenlaisiin informaatioalojen tehtäviin, työntekijänä yksityisellä tai julkisella sektorilla tai yrittäjänä. Työkokemuksen karttuessa on mahdollista edetä vaativiin asiantuntijatehtäviin sekä esimies- ja johtotehtäviin.

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmassa voi suorittaa luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkinnot.  Maisterin tutkinnon voi suorittaa joissain seuraavista

 

 

Lisätiedot

Tule opiskelemaan!

Opintojen aloitus ja suunnittelu

Opintojen suorittaminen ja opiskelukäytännöt

Ajankohtaista

Avoin yliopisto-opiskelu

Yhteystiedot

Postiosoite: Luonnontieteiden tiedekunta, 33014 Tampereen yliopisto

Käyntiosoite: Kanslerinrinne 1, rakennus Pinni B Tampere

Kartta: keskustakampus (pdf)

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman yhteystiedot