Terveystieteiden tutkinto-ohjelma

Esittely

Terveystieteiden tutkinto-ohjelma

Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa terveysalan asiantuntijuus kehittyy hoito– tai kansanterveystieteen monipuolisilla sisältöopinnoilla. Lisäksi kattavilla yleisopinnoilla sekä menetelmä- ja projektiopinnoilla opiskelija kartuttaa laajasti sovellettavia työelämätaitoja kuten viestintävalmiuksia, tiedonhankinta- ja ongelmanratkaisutaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja kokonaisuuksien hallintaan.

Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa voi suorittaa terveystieteiden kandidaatin ja terveystieteiden maisterin tutkinnot. Terveystieteiden tutkinto-ohjelma muodostuu kandidaattiohjelmasta sekä hoitotieteen tai kansanterveystieteen maisteriopinnoista. Kandidaattiohjelmasta valmistuneella on valmiudet osallistua terveyteen ja/tai hoitamiseen liittyviin asiantuntija-, kehittämis- ja järjestämistehtäviin julkisissa tai yksityisissä organisaatioissa tai järjestöissä.

Hoitotieteen hakukohteessa opiskeleva suorittaa hoitotieteeseen suuntaavat perus- ja aineopinnot ja saa oikeuden suorittaa hoitotieteen maisteriopinnot. Hoitotieteen maisteriopinnoissa on kaksi opintosuuntaa, hoitotyön johtamisen opintosuunta ja hoitotyön opettamisen opintosuunta. Opintosuunta valitaan ensimmäisenä tai toisena opintovuonna.

Kansanterveystieteen hakukohteessa opiskeleva suorittaa kansanterveystieteeseen suuntaavat perus- ja aineopinnot ja saa oikeuden kansanterveystieteen maisteriopintoihin. Kandidaattiohjelman jälkeen opiskelija voi hakea myös muihin maisteriopintoihin, kuten tiedekunnan Master’s Degree Programme in Public and Global Health –ohjelmaan.

Hoitotieteen ja kansanterveystieteen maisteriopintojen työelämäharjoittelu suoritetaan sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja koulutuslaitoksissa, kansalaisjärjestöissä tai muissa terveysalan julkisissa organisaatioissa. Osallistuminen kansainväliseen vaihtoon tai harjoitteluun luo yhteyksiä kansainväliseen työelämään. Tutkinto-ohjelmassa on mahdollista suorittaa myös terveystiedon aineenhallinnan opintokokonaisuus. Terveystiedon opintokokonaisuus yhdessä pedagogisten opintojen ja maisteriopintojen kanssa antaa terveystiedon opettajapätevyyden.

Terveystieteiden tutkinto-ohjelman tutkinto-ohjelmavastaavana toimii Sari Fröjd ja ohjausvastaavina toimivat Anna-Maija Koivisto (kansanterveystiede) ja Mervi Roos (hoitotiede).

Ohjaustahot opintopalveluissa

Opettajien yhteystiedot

 

Valintaperusteet vuodelle 2019:

Avoin yliopisto-opiskelu