Sosiaalityön tutkinto-ohjelma

Esittely

Sosiaalityön tutkinto-ohjelma

Sosiaalityö on ihmisten ja yhteisöjen hyvinvoinnin kysymyksiä, sosiaalisia ongelmatilanteita ja niihin liittyviä muutosprosesseja tarkasteleva yhteiskuntatieteellinen oppiaine. Se kouluttaa  asiantuntijoita sosiaalityön asiakastyöhön sekä hallinto-, kehittämis-, tutkimus- ja opetustehtäviin. YTM-tutkinto antaa valmiudet toimia myös muissa yhteiskuntatieteellistä peruskoulutusta edellyttävissä tehtävissä. Sosiaalityön tutkinto-ohjelmassa suoritettu kandidaatin ja maisterin tutkinto antaa lainsäädännön mukaisen pätevyyden sosiaalityöntekijän tehtäviin.

Suomessa sosiaalityön ammattilaiset toimivat paljolti julkisella sektorilla sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä sekä moniammatillisissa ja monitieteisissä verkostoissa lasten, nuorten, perheiden, aikuisten ja vanhusten parissa. Etenkin haavoittavissa olosuhteissa elävien ihmisten kanssa työskentely ja olosuhteiden muuttaminen ovat sosiaalityön ydintä. Palvelujärjestelmän muutokset ja kansainvälistyvä maailma tarjoavat sosiaalityölle jatkuvasti uudenlaisia haasteita ja mahdollisuuksia, joihin vastaamiseen yliopistokoulutus antaa monipuolisuudessaan ja tutkimuspohjaisuudessaan hyviä välineitä. Sosiaalityöstä valmistuneiden maistereiden työllisyystilanne on valtakunnallisesti erinomainen.

Sosiaalityön tutkinto-ohjelma antaa tutkinto-opetusta Tampereella ja Porissa.  Avoimen yliopiston opetusta tarjotaan Porissa, Seinäjoella ja Tampereella.

Sosiaalityön tutkinto-ohjelman tutkinto-ohjelmavastaavana toimii Kirsi Juhila sekä ohjausvastaavina Hanna Carroll (Tampere) sekä Tuija Eronen (Pori).

Lisätiedot

Poria koskevat tiedot ja ohjeet

Tule opiskelemaan sosiaalityötä! Valintaperusteet vuodelle 2019:

Opintojen aloitus ja suunnittelu

Opintojen suorittaminen ja opiskelukäytännöt

Valmistuminen

Avoin yliopisto-opiskelu
Sosiaalityön tarjonta avoimessa yliopistossa (ks. sosiaalityö Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opetuksen alta)

Sosiaalityön opetus- ja tutkimusklinikkatoiminta

Tutkimus sosiaalityössä

Yhteystiedot

Henkilökunnan yhteystiedot (Tampere)
Henkilökunnan yhteystiedot (Pori)