Ranskan kielen tutkinto-ohjelma

Esittely

Ranskan kielen tutkinto-ohjelma sisältää ranskan kielen kandidaattiohjelman ja ranskan kielen maisteriopinnot sekä monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot. Kandidaattiohjelmaan kuuluvat lukuvuoden mittaiset kielitaitopainotteiset perusopinnot, jotka ovat kaikille yhteiset. Aineopinnoissa parannetaan saavutettua kielitaitoa sekä perehdytään laajemmin kielitieteeseen, ranskankieliseen kirjallisuuteen sekä Ranskan yhteiskuntaan ja historiaan. Opiskelijat valitsevat vaihtoehtoisista opintojaksoista sen, joka parhaiten soveltuu heidän kiinnostukseensa tai ammatillisiin tavoitteisiinsa (kielentutkimuksen, kielen opetuksen, yhteiskunnan tuntemuksen tai käännösviestinnän). Ranskan kielen aineopintoihin kuuluu kahden kuukauden kieliharjoittelu jossakin ranskankielisessä maassa.

Ranskan kielen maisteriopinnoissa syvennetään kielen, yhteiskunnan ja kulttuurin tuntemusta. Vaihtoehtoisissa opintojaksoissa opiskelija voi perehtyä valitsemiinsa erikoisaloihin, joita ovat kielentutkimus, kirjallisuus ja Ranskan yhteiskunta. Valinnaiset opinnot valitaan omien tavoitteiden perusteella. Niille, jotka suunnittelevat uraa kansainvälisissä organisaatioissa, suositellaan laajoja yhteiskunta-, hallinto- tai kauppatieteiden opintokokonaisuuksia. Opettajan pätevyyden saa hakeutumalla aineenopettajakoulutukseen. Opettajiksi ja kääntäjiksi erikoistuville suositellaan valinnaisiksi opinnoiksi toista kieltä.

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opiskelu

Tutkinto-ohjelma tarjoaa avoimen yliopiston opetusta.

Tutkimus

PLURAL on kielten, kirjallisuuden, kulttuurin sekä käännöstieteellisen tutkimuksen monitieteinen yhteenliittymä. Tieteenaloja poikkileikkaavana teemana on digitaalisten ympäristöjen ja median tutkimus, jonka kohteena ovat mm. kokemuksellisuus, käytettävyys ja kulttuurinen vuorovaikutus sekä uudet oppimisympäristöt.

Ainejärjestöt:

Yhteystiedot

Postiosoite: 
Viestintätieteiden tiedekunta
33014 Tampereen yliopisto

Käyntiosoite: 
Pinni B-rakennus, Kanslerinrinne 1, Tampere

Tutkinto-ohjelman henkilökunta