Psykologian tutkinto-ohjelma

Esittely

Psykologian tutkinto-ohjelma

Psykologian tutkinto-ohjelma kouluttaa psykologeja, laaja-alaisia asiantuntijoita julkisen ja yksityisen sektorin tarpeisiin. Psykologiassa tutkitaan ihmisen psyykkistä toimintaa ja käyttäytymistä. Koska psyykkinen toiminta yhdistyy sosiaalisiin, biologisiin ja fyysisiin ilmiöihin, on psykologialla yhtymäkohtia useisiin eri tieteenaloihin. Psykologista tietoa myös sovelletaan yhteiskunta- ja kasvatustieteissä sekä lisääntyvästi teknisissä tieteissä. Psykologian opetus kattaa seuraavat alueet: 1) kehitys- ja persoonallisuuspsykologia, 2) terveyden ja mielenterveyden psykologia, 3) kognitiivinen neurotiede ja kliininen neuropsykologia, 4) työ- ja organisaatiopsykologia ja 5) psykologian tutkimusmenetelmät.

Psykologian opiskelussa perehdytään psykologian teorioihin ja tutkimukseen sekä psykologian sovelluksiin ja ammattikäytäntöön. Opiskeluun sisältyy luentoja, harjoituksia, itsenäisesti suoritettavia tutkimustehtäviä ja kirjallisuuden lukemista. Opiskelu edellyttää teoreettisen tiedon ja tilastomatemaattisten menetelmien omaksumista. Ryhmätyöskentelyssä ja ammatillisissa opinnoissa tarvitaan sosiaalisia taitoja. Psykologian ammatillisia valmiuksia opiskellaan pääasiassa maisteriopinnoissa. Niihin kuuluu myös viiden kuukauden ammatillinen harjoittelu jollakin psykologian sovellusalalla.

Psykologian maisterin tutkinnon suorittanut henkilö voi hakea oikeutta toimia laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä ja käyttää psykologi-nimikettä. Psykologeista valtaosa työskentelee kuntien ja valtion palveluksessa: terveyskeskuksissa, mielenterveystoimistoissa, kouluissa, sairaaloissa, kasvatus- ja perheneuvoloissa tai työ- ja elinkeinotoimistoissa. Yhä useampi työskentelee myös yksityisellä sektorilla esim. työterveyspsykologeina tai konsultteina. Psykologien työllisyystilanne on erittäin hyvä.

 

Lisätiedot

Tule opiskelemaan psykologiaa!

Psykologian maisteriohjelman valintaperusteet 2019


Opintojen aloitus ja suunnittelu

Tutkintorakenne ja yleiset säädökset
Ohjaussuunnitelma (tulossa)
HOPS (tulossa)
Kirjallisten töiden ohjeita (tulossa)

Opinto-oppaat

Psykologian kandidaattiohjelma
Psykologian maisteriohjelma
Psykologian ja logopedian tohtoriohjelma
Psykologia valinnaisina opintoina

Opetusohjelmat

Psykologian kandidaattiohjelma
Psykologian maisteriopinnot

 

Opintojen suorittaminen

Ammatillisten opintojen korvaavuuskäytännöt
Harjoittelu (tulossa)
Täydentävät opinnot suoraan maisteriohjelmaan valituilla 

Valmistuminen

(tulossa)

 

Tutkimus

(tulossa)

 

Ainejärjestö

Cortex

 

 

 

 

Yhteystiedot

Postiosoite:
Psykologia
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
33014 Tampereen yliopisto

Käyntiosoite:
Linna, 4. kerros
Kalevantie 5

Puhelin: vaihde (03) 355 111
Sähköposti: psykologia[at]uta.fi

Psykologian henkilökunnan yhteystiedot
Psykologian tilojen ovien aukiolo