Psykologian ja logopedian tohtoriohjelma

Esittely

Psykologian tohtorikoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle syvällinen käsitys psykologian tieteenalasta, sen kehityksestä, perusongelmista, tutkimusmenetelmistä ja psykologian yhteiskunnallisesta merkityksestä.  Tohtorin tutkinnon suorittaneella henkilöllä tulee olla valmiudet soveltaa itsenäisesti ja kriittisesti tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta psykologista tietoa. Tutkinnon suorittanut tuntee yleistä ja psykologian alan tieteenteoriaa ja pystyy luomaan uusia sovellutuksia. Lisäksi tohtorin tutkinto mahdollistaa opiskelijoiden ohjaamisen ja tutkimusryhmien johtamisen.

Tampereen yliopiston logopedian tutkimus on tällä hetkellä profiloitunut aikuisväestön puheen, kielen, äänen ja nielemistoimintojen häiriöihin, ja perustutkimuksen tuottamaa tietoa sovelletaan kuntoutustyön kehittämisessä. Henkilöllä, joka on suorittanut filosofian tohtorin tutkinnon logopedian pääaineessa, on tohtoriksi valmistuttuaan syvällinen käsitys logopedian tieteenalasta ja valmiudet itsenäiseen tutkimustyöhön. Tutkimustyön avulla lisätään tietoa suomalaisten ihmisten vuorovaikutuksesta ja viestinnästä, erityisesti niiden häiriöistä, häiriöiden ennaltaehkäisystä ja kuntoutuksen vaikuttavuudesta. Tutkinnon suorittanut tuntee yleistä ja logopedian alan tieteenteoriaa ja pystyy luomaan uusia sovellutuksia.

Tohtoriopintojen tavoitteena on antaa väitöskirjatutkijalle valmiudet toimia menestyksekkäästi sekä akateemisissa tutkijan ja opettajan, että muissa asiantuntijatehtävissä yhteiskunnassa. Väitöskirjatutkijan tulee perehtyä syvällisesti omaan erityisalaansa, mutta hankkia myös laaja näkemys omasta oppialasta yleisemmin. Opintojen tavoitteena on tieteellisen ajattelun omaksuminen ja hyvän tieteellisen toimintatavan sisäistäminen sekä monipuolisten tutkijan taitojen hallitseminen.

Psykolgian ja logopedian tohtoriohjelman vastuuprofessori on professori Jari Hietanen (jari.hietanen@uta.fi).

Valmistuneet väitöskirjat tiedekunnasta:

02 hattu netti.jpg

Lisätiedot

Jos olet kiinnostunut hakemaan psykologian ja logopedian tohtoriohjelmaan, pääset tutustumaan valintaperusteisiin Opiskelijaksi sivuilla.

Opinto-opas

Opiskelun opas

Tiedekuntakohtaiset yleiset määräykset ja lomakkeet

Yhteystiedot

Postiosoite:
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
33014 Tampereen yliopisto

Toimiston käyntiosoite:
Kalevantie 5, Tampere
Linna-rakennus
huone: LINNA, 6 krs., 6055
sähköposti: socdoc(at)uta.fi