Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma

Esittely

Tutkinto-ohjelma on osa Luonnontieteiden tiedekuntaa ja se toimii yhteistyössä Tampere Research Center for Information and Systems (CIS) –tutkimuskeskuksen, Tilastotieteen tutkimuspalvelu TUPAn sekä Tilastotieteen keskus CAST:n kanssa.

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelmassa voi suorittaa luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkinnot. Kandidaattiopintojen aikana valitaan opintopolku ja suuntaudutaan matematiikkaan tai tilastotieteeseen. Maisteriopinnoissa suuntaudutaan vastaavasti matematiikan maisteriopintoihin tai englanninkieliseen Master’s Degree Programme in Computational Big Data Analytics -maisteriohjelmaan. Matemaattisten aineiden opettajaksi suuntautuville on maisteriopinnoissa oma aineenopettajan opintosuunta.

Matematiikalla ja tilastotieteellä on keskeinen rooli nyky-yhteiskunnan perustassa. Teknologian kehitys on entisestään korostanut matemaattisen ja tilastotieteellisen tiedon tarvetta ja samalla mahdollistanut uusia sovelluksia eri tieteenaloilla ja käytännön asiayhteyksissä. Matematiikan opiskelija oppii tuntemaan matematiikan keskeisiä osa-alueita, abstraktia matemaattista ajattelua ja ongelmanratkaisutaitoja. Tilastotieteessä perehdytään teoriaan, tärkeimpiin aineistonhankinta- ja analyysimenetelmiin sekä näiden tietokonepohjaiseen soveltamiseen.

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma valmistaa opiskelijat matematiikan ja tilastotieteen asiantuntemusta vaativiin julkisen ja yksityisen sektorin tutkimus-, suunnittelu- ja opetustehtäviin sekä matemaattisten aineiden aineenopettajan tehtäviin. Yleisimpiä työpaikkoja koulutuksesta valmistuneille ovat erilaiset oppilaitokset, teollisuus, IT-alan yritykset, pankit, vakuutusyhtiöt, tutkimuslaitokset ja tilastotoimistot.

 

 

Lisätiedot

Tule opiskelemaan!

Opintojen aloitus ja suunnittelu

Opintojen suorittaminen ja opiskelukäytännöt

Ajankohtaista

Avoin yliopisto-opiskelu

 

 

Yhteystiedot

Postiosoite:
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
Luonnontieteiden tiedekunta
33014 Tampereen yliopisto

Käyntiosoite:
Kanslerinrinne 1
Pinni B-rakennus, 0. kerros
Tampere

Kartta: keskustakampus (pdf)

Opetushenkilökunnan yhteystiedot

Opintopalveluiden yhteystiedot