Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelma

Esittely

Tampereen yliopiston Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnan tavoitteena on kouluttaa lääkäreitä, joilla on humaani suhtautuminen potilaisiin, kyky ratkaista ongelmia, hankkia, arvioida ja omaksua tietoa kriittisesti, sekä hyvät kliiniset ja ryhmätyötaidot.

Lääkärikoulutuksen tavoitteena Suomessa on, että valmistuttuaan opiskelijalla on tiedolliset, taidolliset ja psykososiaaliset valmiudet työskennellä menestyksellisesti niin sairaalassa kuin perusterveydenhuollon tehtävissäkin asiantuntijana, kehittäjänä ja työryhmänsä johtajana. Lisäksi koulutuksen tavoitteena on, että opiskelijalla on valmistuttuaan riittävät valmiudet tutkimustyön tekemiseen ja jatkokoulutukseen, sekä kyky ja motivaatio elinikäiseen oppimiseen. Opetus ja oppiminen perustuvat uudistuvaan tietoon ja sillä on vahva yhteys tieteelliseen tutkimukseen. Opiskelussa teoria ja käytäntö nivoutuvat tiiviisti yhteen opintojen alusta alkaen.

Koulutuksen sisällöt on johdettu tavoitteista ja niitä evaluoidaan ja kehitetään jatkuvasti yhdessä opiskelijoiden kanssa.

 

 

Tutustu Tampereen lääketieteellisessä opiskeluun alla olevan videon avulla

 

Hae opiskelijaksi!

 

Lisätiedot

Opintojen suorittaminen

Opiskelukäytännöt ja ohjeistukset

Koulutuksen kehittäminen

Opiskelijajärjestöt Tampereen yliopistossa

 

Yhteystiedot

Postiosoite:
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta
33014 Tampereen yliopisto

Käyntiosoite:
Arvo Ylpön katu 34, 33520 TAMPERE

Henkilökunnan yhteystiedot