Kielten tohtoriohjelma

Esittely

Kielten tohtoriohjelma on kielten ja käännöstieteen tutkimukseen erikoistuville tohtoriopiskelijoille suunnattu jatkokoulutusohjelma. Ohjelmassa voi suorittaa jatkotutkinnon seuraavilta aloilta:

  • englantilainen filologia
  • pohjoismaiset kielet
  • käännöstiede (englanti, ruotsi, saksa, venäjä)
  • saksan kieli ja kulttuuri
  • suomen kieli
  • venäjän kieli ja kulttuuri

Kielten tohtoriohjelma on perinteisiä tieteenalarajoja ylittävä monialainen ja poikkitieteinen jatkokoulutusohjelma, joka yhdistää kielten, kielialueiden kirjallisuuden ja kulttuurin sekä kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen erilaisissa teoreettisissa viitekehyksissä. Ohjelman tarjoaman koulutuksen tavoitteena on tuottaa sellaista tohtorin pätevyyttä, jossa yhdistyvät moninäkökulmainen ja monitieteinen tutkimus, vahva metodinen osaaminen sekä oman erikoisalan hallinta.

Kielten perustutkimuksen eli kielen rakenteeseen ja tilanteiseen vaihteluun kohdistuvien kysymysten ohella ohjelmassa tarkastellaan kielen ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen liittyviä ilmiöitä, kuten globalisoituneen, monikielistyvän ja monikulttuuristuvan yhteiskunnan kielellisiä haasteita sekä erikoisalojen viestintää. Yhtenä ohjelman erityispiirteenä on kielen ja kulttuurin leikkauspintoja tarkasteleva tutkimus, johon kuuluu kielialueiden paikallisten ja globaalien kulttuurimuotojen ja sosiokulttuuristen ilmiöiden kriittinen tarkastelu. Käännöstieteen tutkimuksessa painottuvat mm. kääntämisen sosiologia ja kääntäminen ja tulkkaus ammattimaisena toimintana.

Valmistuneet väitöskirjat:

Lisätiedot

Jos olet kiinnostunut hakemaan kielten tohtoriohjelmaan, pääset tutustumaan valintaperusteisiin opiskelijaksi-sivuilla.

Yhteystiedot

Postiosoite:
Viestintätieteiden tiedekunta
33014 Tampereen yliopisto

Toimiston käyntiosoite:
Åkerlundinkatu 5, Tampere
Linna-rakennus, 2. kerros
huone: VIRTA 248
sähköposti: coms.info(at)uta.fi