Kasvastus ja yhteiskunta -tohtoriohjelma

Esittely

Kasvatustieteiden tiedekunnassa toimii kasvatuksen ja yhteiskunnan muutosta tutkiva ja sivistysperustaa uudistava asiantuntijayhteisö. Kriittisen yhteisömme kasvatustieteellinen osaaminen on monipuolista ja moniulotteista: meillä on mm. aikuiskasvatuksen, ammattikasvatuksen, elinikäisen oppimisen, perusopetuksen, puheen, äänen ja niiden kouluttamisen, varhaiskasvatuksen, sekä yliopisto- ja korkeakoulupedagogiikan asiantuntijoita.

Suuntaamme tutkimustamme tietoisena yhteiskunnan muutoksista. Tutkijayhteisömme tarkastelee kasvatusta, koulutusta, opetusta ja oppimista useista eri näkökulmista ja eri tasoilla olevien ilmiöiden kautta.

Tutkimuskohteitamme ovat mm. koulutuksen kansainvälistyminen, monikulttuurisuus, kieli- ja kulttuurikasvatus sekä koulun toiminnallisten opetusmenetelmien kehittäminen. Tutkimme myös varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen opettajien ammatillista kasvua sekä koulutus- ja kasvatusorganisaatioiden ja yhteisöjen johtamista ja valtakäytänteitä.

Etsimme keinoja ennaltaehkäistä ja ratkaista koulutukseen, kasvatukseen, opetukseen ja oppimiseen liittyviä ongelmia. Toiminnallamme vaikutamme laajasti lasten, nuorten ja aikuisten kasvatukseen, opetukseen ja oppimiseen sekä näihin liittyviin instituutioihin ja päätöksentekoon.

Lisätiedot

Hakeminen kasvatus ja yhteiskunta -tohtoriohjelmaan

Tutkimus kasvatustieteiden tiedekunnassa

Yhteystiedot

Kasvatustieteiden tiedekunta
33014 Tampereen yliopisto

Käyntiosoite:
VIRTA, Åkerlundinkatu 5, Tampere

Puh. 03 355 111
Sähköposti: edu.info@uta.fi

Kasvatustieteiden tiedekunnan henkilökunta