Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma

Esittely

Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma kouluttaa journalismia ja vuorovaikutusta sekä niiden mediavälitteisyyttä laajasti ymmärtäviä osaajia. Laaja-alainen tutkinto-ohjelma antaa valmiuksia moninaisiin viestintä- ja media-alan asiantuntijatehtäviin, kuten toimittajaksi, kuvajournalistiksi, tiedottajaksi sekä kouluttajaksi ja tutkijaksi.

Tutkinto-ohjelman opiskelijat suuntautuvat hakuvaiheessa journalistiikkaan, media- ja kulttuurintutkimukseen, kuvajournalismiin tai puheviestintään. Kahteen jälkimmäiseen on omat valintaväylät.

Koulutus jakautuu kandidaatin ja maisterin tutkintoon. Kandidaatin tutkintoon kuuluu runsaasti yhteisiä opintoja, joissa opiskelijat saavat analyyttisia välineitä viestinnän ja median ilmiöiden kriittiseen tarkasteluun. Toisen ja kolmannen opiskeluvuoden opinnot painottuvat yhteen seuraavista opintopoluista: (1) journalistiikka, (2) media- ja kulttuurintutkimus, (3) kuvajournalismi tai (4) puheviestintä. Kandidaatin tutkintoon sisältyy itsenäisesti tehtävä tutkielma. Kandidaattiopinnoista valmistutaan yhteiskuntatieteiden kandidaatiksi.

Kandidaattiopinnot luovat pohjan maisteriopinnoille. Erillisissä maisteriopinnoissa opiskelijat syventyvät journalistiikkaan ja mediatutkimukseen, visuaaliseen journalismiin tai puheviestintään sekä käytännön kursseilla että tutkimuksen näkökulmasta. Maisterivaiheen opinnoista runsas puolet on tutkimusopintoja.

Journalistiikan ja mediatutkimuksen maisteriopinnoista sekä visuaalisen journalismin maisteriopinnoista valmistutaan yhteiskuntatieteiden maisteriksi. Puheviestinnän maisteriopinnoista valmistutaan filosofian maisteriksi. Tutkinnot antavat valmiudet akateemisiin jatko-opintoihin.

Lisätiedot

Tule opiskelemaan! Valintaperusteet keväälle 2018:

Tutkinto-ohjelma tarjoaa myös avoimen yliopiston opetusta.

Opintojen suorittaminen

Tutustu opiskelijoiden julkaisuihin:

  • Toimittajakoulutuksen monimediajulkaisu Moreenimedia
  • Visuaalisen journalismin opetuksen verkkolehti Katse
  • Puheviestinnän opiskelijoiden blogi

Ainejärjestöt:

Tutkimus

Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus COMET on Suomen suurin journalismin ja viestintäalan tutkimuskeskus. Sen painopisteitä ovat journalismin rinnalla mediakulttuurin, mediakasvatuksen ja puheviestinnän tutkimus.

 

Yhteystiedot

Tutkinto-ohjelman henkilökunta

Viestintätieteiden tiedekunta