Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma

Esittely

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma kouluttaa asiantuntijoita nopeasti muuttuvaan informaatioyhteiskuntaan.

Kandidaatin tutkinto tarjoaa laaja-alaisen informaatio- ja internetalojen opintojen kokonaisuuden, jossa opiskelija voi valita erilaisia opintopolkuja. Maisterin tutkinto tarjoaa asiantuntijuuteen tähtäävää koulutusta neljällä suuntautumisalueella: tietokäytännöt, asiakirjahallinta, kirjastopalvelut sekä internet- ja pelitutkimus.

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opetus perustuu tutkimukseen, jonka painoalueet ovat informaatio- ja mediakäytäntöjen tutkimus, tiedonhaun tutkimus sekä pelitutkimus. Opetuksessa tarkastellaan teoreettisista ja ammatillisista lähtökohdista mm. informaatio- ja mediakäytäntöjä, tietoaineistojen organisointia ja hakemista sekä pelien ja interaktiivisen median ilmiöitä.

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma

Lisätiedot

Tule opiskelemaan! Valintaperusteet vuodelle 2018:

Tutkinto-ohjelma tarjoaa myös avoimen yliopiston opetusta.

Tutkimus

Vuonna 2009 perustetussa informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median TRIM-tutkimuskeskuksessa tutkimus keskittyy neljään osa-alueeseen:

  • tiedonhaku
  • pelitutkimus
  • tieto- ja asiakirjahallinto
  • informaatio- ja mediakäytännöt.

Ainejärjestö

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opiskelijoiden ainejärjestö UDK ry

Yhteystiedot

Postiosoite: 
Viestintätieteiden tiedekunta
33014 Tampereen yliopisto

Käyntiosoite: 
Pinni B-rakennus, Kanslerinrinne 1, Tampere

Tutkinto-ohjelman henkilökunta