Informaation ja järjestelmien tohtoriohjelma

Esittely

Informaation käsittelystä on tullut organisaatioiden ja yhteiskunnan tärkeä ydintoiminto. Eri toiminnoista ja tapahtumista kertyy valtavia määriä raakatietoa (dataa), josta pitää johtaa informaatiota eri tarkoituksiin data-analyysin menetelmin. Tieto­­­jenkäsittely, ohjelmistot ja tietojärjestelmät ovat nykyään keskeinen osa yhteiskunnan toimintaa, mutta niiden kehittäminen on edelleen erittäin haastavaa. Data-analyysin ja tietojenkäsittelyn kivijalka on matematiikka ja sen tutkimus.

Tohtoriohjelman tavoitteena on tarjota koulutusta, joka antaa valmiudet toimia tutkijana ja asiantuntijana CIS-tutkimuskeskuksen tutkimusaloilla. Nämä tutkimusalat sisältävät mm. seuraavia teemoja:

  • Data-analyysi, tiedon louhinta ja tilastollinen mallintaminen, esim. informaatioteoria, stokastiset menetelmät, koneoppiminen, oppivat algoritmit ja laskennallisesti intensiiviset menetelmät
  • Matematiikka ja tietojenkäsittelyn matemaattiset menetelmät, esim. lukuteoria, algebra, algebrallinen geometria, logiikka ja äärellisten mallien teoria, algoritmit, automaatit ja formaalit kielet
  • Ohjelmistot, tietokannat ja tietojärjestelmät, esim. käsitteellinen mallintaminen, tietokannan suunnittelu, tiedonhaku, tietojärjestelmien suunnittelu ja hyväksikäyttö organisaatioissa, toimitusketjun ja tuotetiedon hallinta, massaräätälöinti, ohjelmistokehitys, ohjelmisto- ja tietojärjestelmäkehityksen formaalit menetelmät, terveydenhuollon ja teollisuuden tietojärjestelmät.

Informaation ja tietämyksen käsittely edellä mainituilla menetelmillä on keskeistä laajenevassa tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisessä. Korkeasti koulutetuille asiantuntijoille on tarvetta näillä informaatiotieteiden osa-alueilla. Tohtoriohjelmalla on tiivis yhteys CIS-tutkimuskeskukseen ja CIS-tutkimuskeskuksen tutkimushankkeisiin. Työllisyysnäkymät ovat alan tohtoreilla hyvät.

Valmistuneet väitöskirjat:

Lisätiedot

Tohtoriohjelman vastuuprofessori on Eero Hyry.

Hae tekemään väitöskirjaa

Jos olet kiinnostunut hakemaan informaation ja järjestelmien tohtoriohjelmaan, pääset tutustumaan valintaperusteisiin opiskelijaksi-sivuilla.

Opintojen aloitus ja suunnittelu

Ajankohtaista

Yhteystiedot

Postiosoite:
Luonnontieteiden tiedekunta
33014 Tampereen yliopisto

Toimiston käyntiosoite:
Kanslerinrinne 1, Tampere
Pinni B-rakennus, 1. kerros
huone: Pinni B1053
puh. 050 318 6398 (toimisto)
sähköposti: luo.info(at)uta.fi