Informaation ja järjestelmien tohtoriohjelma – Programmes
Informaation ja järjestelmien tohtoriohjelma

Esittely

Informaation käsittelystä on tullut organisaatioiden ja yhteiskunnan tärkeä ydintoiminto. Eri toiminnoista ja tapahtumista kertyy valtavia määriä raakatietoa (dataa), josta pitää johtaa informaatiota eri tarkoituksiin data-analyysin menetelmin. Tieto­­­jenkäsittely, ohjelmistot ja tietojärjestelmät ovat nykyään keskeinen osa yhteiskunnan toimintaa, mutta niiden kehittäminen on edelleen erittäin haastavaa. Data-analyysin ja tietojenkäsittelyn kivijalka on matematiikka ja sen tutkimus.

Tohtoriohjelman tavoitteena on tarjota koulutusta, joka antaa valmiudet toimia tutkijana ja asiantuntijana CIS-tutkimuskeskuksen tutkimusaloilla. Nämä tutkimusalat sisältävät mm. seuraavia teemoja:

  • Data-analyysi, tiedon louhinta ja tilastollinen mallintaminen, esim. informaatioteoria, stokastiset menetelmät, koneoppiminen, oppivat algoritmit ja laskennallisesti intensiiviset menetelmät
  • Matematiikka ja tietojenkäsittelyn matemaattiset menetelmät, esim. lukuteoria, algebra, algebrallinen geometria, logiikka ja äärellisten mallien teoria, algoritmit, automaatit ja formaalit kielet
  • Ohjelmistot, tietokannat ja tietojärjestelmät, esim. käsitteellinen mallintaminen, tietokannan suunnittelu, tiedonhaku, tietojärjestelmien suunnittelu ja hyväksikäyttö organisaatioissa, toimitusketjun ja tuotetiedon hallinta, massaräätälöinti, ohjelmistokehitys, ohjelmisto- ja tietojärjestelmäkehityksen formaalit menetelmät, terveydenhuollon ja teollisuuden tietojärjestelmät.

Informaation ja tietämyksen käsittely edellä mainituilla menetelmillä on keskeistä laajenevassa tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisessä. Korkeasti koulutetuille asiantuntijoille on tarvetta näillä informaatiotieteiden osa-alueilla. Tohtoriohjelmalla on tiivis yhteys CIS-tutkimuskeskukseen ja CIS-tutkimuskeskuksen tutkimushankkeisiin. Työllisyysnäkymät ovat alan tohtoreilla hyvät.

Valmistuneet väitöskirjat:

Lisätiedot

Tohtoriohjelman vastuuprofessori on Eero Hyry.

Hae tekemään väitöskirjaa

Jos olet kiinnostunut hakemaan informaation ja järjestelmien tohtoriohjelmaan, pääset tutustumaan valintaperusteisiin opiskelijaksi-sivuilla.

Opintojen aloitus ja suunnittelu

Ajankohtaista

Yhteystiedot

Postiosoite:
Luonnontieteiden tiedekunta
33014 Tampereen yliopisto

Toimiston käyntiosoite:
Kanslerinrinne 1, Tampere
Pinni B-rakennus, 1. kerros
huone: Pinni B1053
puh. 050 318 6398 (toimisto)
sähköposti: luo.info(at)uta.fi