Historian tutkinto-ohjelma

Esittely

Historian tutkinto-ohjelman opetus ulottuu antiikin historiasta lähihistoriaan ja on rakentunut temaattisesti. Opetus perustuu Tampereen yliopistossa tehtävään historiantutkimukseen, jossa korostuu yhteiskuntahistoriallinen näkökulma. Se tarkoittaa erityisesti historiallisten ilmiöiden pitkän aikavälin tarkastelua sekä vertailevaa ja käsitteellistä tutkimusta, joka korostaa historiantutkimuksen yhteiskunnallista relevanssia, kriittisyyttä suhteessa omaan aikaansa sekä historiallisen ajattelun omaksumista. Maailman muuttaminen edellyttää maailman ymmärtämistä.

Historiantutkimuksen harjoittelu on keskeinen historiallisen ajattelun oppimisen tapa. Opetus alkaa perehtymisellä historiantutkimuksen ja -kirjoituksen käsitemaailmaan ja jatkuu tieteellisellä harjoittelulla eli menetelmäopinnoilla ja niiden soveltamisella. Tutkimuksen tekoa harjoitellaan erityisesti kandidaatti- ja graduseminaariopetuksessa. Historian tutkinto-ohjelman suoritettuaan opiskelija pystyy erittelemään ja arvioimaan monimutkaisia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia ilmiöitä. Tutkinto-ohjelman aikana karttunutta historiallisen ajattelun taitoaan opiskelija osaa käyttää nykyisyyden ymmärtämisen ja tulevaisuuden vaihtoehtojen puntaroinnin välineenä. Samalla opiskelija saa välineitä oman maailmankuvansa tarkasteluun.

Historian tutkinto-ohjelma kouluttaa sekä julkiselle että yksityiselle sektorille asiantuntijoita, jotka kykenevät tarkastelemaan yhteiskunnan kehitystä pitkällä aikavälillä sekä osaavat hahmottaa laajoja kokonaisuuksia ja ilmiöiden yhteyksiä. Tutkinto-ohjelma koostuu kandidaattiohjelmasta ja maisteriopinnoista. Ensin suoritetaan kandidaatin tutkinto, joka on mahdollista suorittaa kolmessa vuodessa. Sen jälkeen siirrytään kaksivuotisiin maisteriopintoihin.

Historian tutkinto-ohjelman tutkinto-ohjelmavastaavana toimii Mervi Kaarninen ja ohjausvastaavana Ulla Aatsinki.

Lisätiedot

Tule opiskelemaan historiaa! Valintaperusteet vuodelle 2019:

Opintojen aloitus ja suunnittelu

Opintojen suorittaminen

Valmistuminen

Avoin yliopisto-opiskelu

Historian tarjonta avoimessa yliopistossa. (Katso historia Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opetuksen alta)

Tutkimus

Tutkimus historian oppiaineessa

Ajankohtaista

Historian oppialan Facebook-sivu

Anna palautetta

Historian tutkinto-ohjeman palautelomake ja palautejärjestelmä

Yhteystiedot

Historian oppiaine

Historian henkilökunnan yhteystiedot

Postiosoite:
Historia
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
33014 Tampereen yliopisto

Käyntiosoite:
Pinni B, 3. krs.,
Kanslerinrinne 1

Puh: vaihde (03) 355 111