Historian tohtoriohjelma

Esittely

Historian tohtorikoulutuksen tavoite on kouluttaa tutkijoita, jotka ovat päteviä analysoimaan yhteiskunnallisia ja kulttuurisia ilmiöitä historiallisessa kontekstissa. Tämä tarkoittaa erityisesti muutoksen ymmärtämistä eli ilmiöiden ajallista, paikallista ja käsitteellistä vertailua. Kriittinen historiallinen tieto on avain nykymaailman ja tulevaisuuden ymmärtämiseen. Tohtorin tutkinto historiassa antaa pätevyyden tutkijan tehtävään ja lukuisiin hallinnon, koulutuksen ja kansalaisyhteiskunnan tehtäviin, joihin enemmistö tohtoreista sijoittuu.

Historian tohtoriopiskelijoiden tutkimuskohteet ovat laajat ja moninaiset, mutta keskittyvät oppiaineen vahvoille alueille. Näitä ovat modernisaation ja kansalaisyhteiskunnan historia, kansainvälinen vuorovaikutus ja arjen historia Suomessa ja varhaisessa Euroopassa. Tohtoriohjelmalla on omintakeinen, yhteiskuntahistoriallisesti painottunut profiili, jossa korostuvat ajallinen ja alueellinen vertailu sekä metodinen ja teoreettinen osaaminen.

Historian tohtoriohjelman vastuuprofessori on professori Marjaana Niemi (marjaana.niemi@uta.fi).

Valmistuneet väitöskirjat tiedekunnasta:

02 hattu netti.jpg

Lisätiedot

Jos olet kiinnostunut hakemaan historian tohtoriohjelmaan, pääset tutustumaan valintaperusteisiin Opiskelijaksi sivuilla.

Opinto-opas

Opiskelun opas

Tiedekuntakohtaiset yleiset määräykset ja lomakkeet

 

Yhteystiedot

Postiosoite:
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
33014 Tampereen yliopisto

Toimiston käyntiosoite:
Kalevantie 5, Tampere
Linna-rakennus
huone: LINNA, 6 krs., 6055
sähköposti: socdoc(at)uta.fi