Bioteknologian tutkinto-ohjelma

Esittely

Bioteknologia on laaja-alainen luonnontieteellis-tekninen tieteenala, joka tuottaa tietoa ja kehittää tutkimusmenetelmiä ja -välineitä biosysteemien tutkimiseen, muokkaamiseen, hallintaan ja hyödyntämiseen. Bioteknologia kumpuaa luonnontieteellisistä perustieteistä kuten biologia, biokemia, solu- ja molekyylibiologia, perinnöllisyystiede, kemia ja fysiikka, mutta tarvitsee rinnalleen myös laskennallisia tieteitä, matematiikkaa ja tilastotiedettä. Tampereen yliopiston bioteknologian tutkinto-ohjelmassa yhdistyvät luonnontieteiden ja teknisten tieteiden osaaminen lääketieteeseen tavoitteena terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä lääketieteellisen perustutkimuksen kautta että erilaisissa sovelluksissa, kuten sairauksien toteamisessa ja hoidossa. Koulutus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa.

Maisterintutkinnossa on tarjolla kolme eri opintosuuntavaihtoehtoa: bioinformatiikka, molekyylibiologia ja soluteknologia. Maisterivaiheessa opetus on pääasiassa englanniksi. Syksystä 2017 maisterivaiheen opinnot järjestetään tiiviissä yhteistyössä kansainvälisen Master´s Degree Programme in Biomedical Technology –koulutuksen kanssa.

Opintojen suorittaminen

 

Yhteystiedot

Postiosoite:
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta
33014 Tampereen yliopisto

Käyntiosoite:
Arvo Ylpönkatu 34, 33520 TAMPERE

p. 03 355 111
Sähköposti: